EP SLIDE 1

Wykorzystaj potencjał płynnych przepływów pracy. Zyskaj czas na to, co naprawdę się liczy, bez uszczerbku na jakości. Zacznij korzystać z najnowszej wersji SOFiSTiK | 2024 i poznaj jej najważniejsze cechy.

EP SLIDE 2
Wersja próbna SOFiSTiK !

Nie jesteś jeszcze pewien, czy oprogramowanie SOFiSTiK pasuje do Twoich potrzeb? Wszystkie aktualne programy i rozwiązania SOFiSTiK do inżynierii budowlanej i modelowania informacji o budynku (BIM) są teraz dostępne bezpłatnie i bez zobowiązań przez 30 dni. Zoptymalizuj przepływy pracy, zwiększ produktywność i oszczędzaj cenny czas dzięki produktom i usługom SOFiSTiK.

EP SLIDE 3
Zespół SOFiSTiK

Zespół SOFiSTiK składa się z pionierów, programistów, konsultantów i kreatywnych myślicieli. Każdy z nich jest osobiście zaangażowany w tworzenie potężnych rozwiązań, które naprawdę pomagają klientom osiągnąć ich cele.

EP SLIDE 4
Oferujemy oprogramowanie AUTODESK

Jesteśmy PSR (Product Specific Reseller) i oferujemy produkty Autodesk współpracujące z oprogramowaniem SOFiSTiK. To czyni nas Twoim centralnym partnerem dla wszystkich produktów SOFiSTiK oraz produktów uzupełniających z rodziny Autodesk.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

AUTOCAD

AutoCAD® to oprogramowanie do projektowania komputerowego (CAD), przy użyciu którego architekci, inżynierowie i specjaliści w dziedzinie budownictwa tworzą dokładne rysunki 2D i 3D.

 • Szkicowanie, opisywanie i projektowanie geometrii 2D oraz modeli 3D z wykorzystaniem brył, powierzchni i siatek
 • Automatyzacja takich zadań jak porównywanie rysunków, dodawanie bloków, tworzenie zestawień i innych
 • Dostosowywanie dzięki dodatkowym aplikacjom i interfejsom API

 

AUTOCAD LT

AutoCAD LT® to oprogramowanie do projektowania komputerowego (CAD), przy użyciu którego architekci, inżynierowie, specjaliści w dziedzinie budownictwa i projektanci tworzą dokładne rysunki 2D i dokumentację.

 • Projektowanie, rysowanie i tworzenie dokumentacji z zastosowaniem geometrii 2D
 • Dostęp do rozbudowanego zestawu narzędzi do edycji, projektowania i tworzenia opisów
 • Szybsza praca przy użyciu intuicyjnego interfejsu użytkownika

 

REVIT

Program Revit® umożliwia zwiększenie wydajności pracy i dokładności w całym cyklu rozwojowym projektu — od projektowania koncepcyjnego, wizualizacji i analizy po produkcję i konstrukcję.

 • Rozpocznij modelowanie w 3D z dokładnością i precyzją.
 • Automatycznie aktualizuj plany rozkładu pomieszczeń, elewacje i przekroje wraz z rozwojem modelu.
 • Program Revit automatycznie wykonuje rutynowe, powtarzające się zadania, co pozwala skupić się na pracy o wyższej wartości.

Poznaj funkcje programu Revit® do modelowania informacji o budynku (BIM), które umożliwiają korzystanie z inteligentnej metody opartej na modelu w celu planowania, projektowania i tworzenia budynków oraz elementów infrastruktury oraz zarządzania nimi. Program Revit obsługuje międzybranżową współpracę projektową.

– Projektowanie generatywne – szybkie generowanie alternatywnych wersji projektu odpowiadające określonym celom i ograniczeniom. Dostępne jedynie dla subskrybentów kolekcji z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa (AEC).

 

– Komponenty parametryczne – otwarty system graficzny, który umożliwia tworzenie form i projektów oraz stanowi podstawę wszystkich komponentów budynków projektowanych w programie Revit

 

– Współdzielenie pracy – osoby z różnych branż uczestniczące w projekcie mogą udostępniać i zapisywać rezultaty swojej pracy w tym samym centralnie udostępnianym pliku.

 

– Zestawienia – utwórz tabelaryczne podsumowanie informacji o modelu wyodrębnionych z właściwości elementów projektu.

 

– Zgodność operacyjna — format IFC – program Revit umożliwia importowanie, eksportowanie i łączenie danych w popularnych formatach, np. IFC4.

 

– Dodatki – zwiększ możliwości programu Revit, korzystając z biblioteki elementów, aplikacji opartych na interfejsie API, rozwiązań innych firm i dodatków dostępnych w witrynie Autodesk App Store.

 

– Opis – prezentuj projekty efektywniej, korzystając z narzędzi edytowania WYSIWYG oraz funkcji pozwalających kontrolować wygląd tekstu.

 

– Dodatek Dynamo dla programu Revit – rozszerz i zoptymalizuj procesy modelowania informacji o budynku (BIM), korzystając z graficznego interfejsu programowania typu open source, który jest instalowany wraz z programem Revit.

 

– Parametry globalne – osadź w założeniach projektowych parametry globalne projektu, które działają z wymiarami promieniowymi i średnicowymi oraz wiązaniami równości.

 

REVIT LT

 

Revit LT™ to oprogramowanie do modelowania informacji o budynku (BIM) umożliwiające tworzenie wysokiej jakości projektów architektonicznych 3D i dokumentacji.

 

Zwiększenie wydajności pracy dzięki zestandaryzowanym procesom BIM:

– Uprość procesy w ramach projektów przez standaryzację procesów projektowych związanych z modelowaniem informacji o budynku

– Automatyzacja procesów roboczych zwiększająca jakość projektu i zmniejszająca ryzyko

– Łatwiejsza kontrola realizacji projektu przez kompleksowe planowanie i tworzenie harmonogramów

 

Więcej zleceń dzięki BIM

– Uzyskaj możliwość zakwalifikowania się do realizacji projektów wymagających wykorzystania technologii BIM

– Zaoferuj klientom wgląd w projekty z funkcjami modelowania 3D i narzędziami wizualizacji

– Wymieniaj się projektami z innymi użytkownikami programów Revit i AutoCAD

 

 

AUTOCAD REVIT LT SUITE

 

Revit LT™ to oprogramowanie do modelowania informacji o budynku (BIM) umożliwiające tworzenie wysokiej jakości projektów architektonicznych 3D i dokumentacji.

– Projektowanie BIM 3D a projektowanie 2D – pracując w programie Revit, środowisku opartym na modelach 3D, można w razie potrzeby mieć dostęp do informacji o projekcie, zakresie i etapów pracy.

 

– Projektowanie i wizualizacja 3D – twórz widoki 3D, aby łatwiej wizualizować i udostępniać swoje projekty.

 

– Wysokiej jakości dokumentacja – skoordynowana i aktualna dokumentacja projektowa.

 

– Automatycznie generowane zestawienia – automatycznie twórz zestawienia elementów budynku, aby usprawnić obliczanie kosztów i ilości.

 

– Łatwe sprawdzanie ilości materiałów – używaj realistycznych materiałów dzięki usługom Autodesk w chmurze.

 

– Fotorealistyczne renderowanie w chmurze – używaj realistycznych materiałów dzięki usługom Autodesk w chmurze.

 

 

ARCHITECTURE, ENGINEERING, CONSTRUCTION COLLECTION

 

Kolekcja z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa zawiera zestaw narzędzi BIM i CAD wspierających projektantów, inżynierów i wykonawców na wszystkich etapach projektów — od koncepcji po budowę.

 • Twórz wysokiej jakości projekty budowlane i infrastrukturalne, korzystając z narzędzi do projektowania koncepcyjnego i szczegółowego.
 • Twórz jak najlepsze projekty, wykorzystując zintegrowane narzędzia do analizy, projektowania generatywnego, wizualizacji i symulacji.
 • Zwiększ przewidywalność w terenie, korzystając z narzędzi, które maksymalizują wykonalność i koordynację projektów.

Kolekcja zawiera zestaw najlepszych programów do projektowania oraz 12 dodatkowych produktów do analizy, wizualizacji, tworzenia obrazów fotorealistycznych, detalowania i automatyzacji.

Zintegrowany zestaw narzędzi BIM i CAD, które wspomagają proces projektowania i tworzenia konstrukcji na wszystkich etapach. Najpopularniejsze produkty kolekcji to: Revit, Civil 3D, Autocad, InfraWorks, Navisworks Manage.

 

ADVANCE STEEL

Oprogramowanie Advance Steel zapewnia inżynierom budowlanym i dużą bibliotekę inteligentnych parametrycznych elementów konstrukcyjnych, połączeń stalowych i automatycznych narzędzi dla różnych konstrukcji stalowych.

 

– Parametryczne połączenia stalowe – gotowe do użycia biblioteki połączeń mogą pomóc zaoszczędzić czas. – Schody, balustrady i drabiny – szybsze modelowanie różnych konstrukcji stalowych. – Skomplikowane geometrycznie blachy i płyty – szybciej twórz złożone elementy o dowolnym kształcie – Rozszerzenie Dynamo dla Advance Steel – twórz parametryczne złożone struktury za pomocą wizualnego narzędzia programistycznego. – Wbudowany moduł projektowania połączeń – sprawdź projekt połączenia stalowego w czasie rzeczywistym. – Propagacja połączeń stalowych – łatwiej i wydajniej zarządzaj powtarzalnym projektowaniem połączeń. – Rysunki zestawieniowe – twórz wyraźniejsze rysunki do montażu na miejscu. – Rysunki warsztatowe – generuj dokładniejsze rysunki do produkcji. – Dane NC – generuj dane dla maszyn warsztatowych CNC. – Ukryj / pokaż poszczególne części – izoluj części i zespoły już wyszczególnione do produkcji. – Zestawienia materiałów – automatycznie generuj zestawienia komponentów na podstawie danych projektowych.  – Aktualizacja rysunku z rewizją – spędzaj mniej czasu na śledzeniu modyfikacji dzięki chmurom.

 

– Współdziałanie programu Robot Structural Analysis – zoptymalizuj swoją strukturę dzięki dwukierunkowym łączom.

 

– Interoperacyjność BIM 360 – współpracuj wydajniej w zespole projektowym.

 

– Współdziałanie oprogramowania MIS – eksportuj dane przez KISS, XML lub IFC za pomocą oprogramowania MIS.

 

 

INFRAWORKS

 

Oprogramowanie do projektowania koncepcyjnego infrastruktury wodno-lądowej InfraWorks® umożliwia profesjonalistom z branży architektury, inżynierii i budownictwa modelowanie, analizowanie oraz wizualizowanie koncepcji projektowych w rzeczywistym kontekście budowanego i naturalnego środowiska — po to, by tworzyć nowe projekty i optymalizować wyniki.

Tworzenie rzeczywistych modeli kontekstowych:

– Zagregowanie dużej liczby danych w celu wygenerowania bogatego modelu kontekstowego.

– Łatwe łączenie projektów z danymi geoprzestrzennymi GIS.

– Modelowanie istniejących warunków reprezentujących środowisko budowane i naturalne

 

Optymalizacja projektu i przekaz zawierający realistyczne wizualizacje:

– Wizualna kontrola kontekstowa wariantów projektu koncepcyjnego.

– Używaj narzędzi do symulacji i analizy, aby poznawać istotne aspekty projektów.

– Twórz piękne, realistyczne wizualizacje, aby lepiej przedstawiać koncepcję projektu.

 NAVISWORKS

Oprogramowanie do weryfikacji projektów Navisworks® umożliwia usprawnienie koordynacji modelowania informacji o budynku (BIM).

 • Łączenie danych projektowych i konstrukcyjnych.
 • Identyfikacja i rozwiązywanie problemów dotyczących interferencji i kolizji przed rozpoczęciem budowy.
 • Gromadzenie danych z wielu branż w celu uzyskania lepszej kontroli nad wynikami.
 • Animacja i interakcje z obiektami modelu na potrzeby symulacji.
 • Tworzenie zestawień bezpośrednio na podstawie modeli projektu.
 • Importowanie harmonogramów i elementów z kosztorysów z zewnętrznych aplikacji do zarządzania projektem.
 • Mierz linie, powierzchnie i liczniki na podstawie arkuszy 2D lub modeli 3D.
 • Twórz zsynchronizowane widoki projektu, które łączą pliki programów Revit i AutoCAD, w tym geometrię, obrazy i dane.
 • Eksportuj dane przedmiaru do programu Excel do analizy.

 

BIM 360

 

Łącz, organizuj i optymalizuj swoje projekty. BIM 360 to ujednolicona platforma łącząca zespoły projektowe i dane w czasie rzeczywistym, od projektowania po budowę, wspomagająca podejmowanie świadomych decyzji i prowadząca do bardziej przewidywalnych i dochodowych wyników.